Boeken koop je ook online bij de echte boekhandel en niet bij BOL.COM! Klik op een plaatje om te bestellen zonder verzendkosten. Libris bezorgt ook gratis in BelgiŽ.

Meetkunde en Algebra

Meetkunde en algebra zijn nauw met elkaar verweven. In dit boek wordt de projectieve, affiene en euclidische meetkunde behandeld met behulp van lineaire algebra. De getallen waarmee we rekenen hoeven niet de reŽle getallen te zijn die we van school kennen. Het is in eerste instantie voldoende dat ze behoren tot een algebraÔsche structuur die in de wiskunde bekend staat als een 'lichaam'. Geleidelijk aan zullen we nadere eisen aan dit lichaam stellen. Hoe hangen de meetkundige eigenschappen samen met de algebraÔsche eigenschappen van het gebruikte lichaam?

Meer .....


  Eerder verschenen:
Om te bestellen klik op het plaatje.
Om te bestellen klik op het plaatje.
Analyse + Meetkunde

De belangrijkste begrippen en methoden uit de analyse van functies van ťťn variabele en de analytische vlakke meetkunde. Hier gebracht als een samenhangend geheel. Als voorkennis is in principe wiskunde B op vwo-niveau voldoende.
Meer ....
Lineaire Algebra en Voortgezette Analyse

De analyse van functies van meerdere reŽle variabelen en functies van ťťn complexe variabele. De lineaire algebra die hierbij nodig is, wordt behandeld in de eerste vier hoofdstukken. Bestemd voor lezers die reeds bekend zijn met de analyse van functies van ťťn reŽle variabele.


Meer ....